Om företaget

Resevillkor
För resan med Polenupplevelser gäller svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF)
allmänna resevillkor
som reglerar ansvar och skyldigheter för paketresor . Efter den 1 augusti 2018 innehåller lagen också bestämmelser om s.k. sammanlänkade researrangemang. Lagen gäller inte för paketresor och researrangemang som

1. varar mindre än 24 timmar och som inte innefattar övernattning,
2. anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer, eller
3. köps av en näringsidkare och som avser affärsresor

och researrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan och kompletterar  allmänna resevillkor :

1. Avtalet/bokning

1.1. Anmälan är bindande så fort muntlig eller skriftlig beställning gjorts. Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall den totala summan betalas omgående.

1.2 Ni får bokningsbekräftelse direkt efter ni bokat er resa med oss.
Resenär är ansvarig för att det namn som anges i bokningsbekräftelsen stämmer (inkl. stavning av namnet) med namnet i det pass resenären ska använda under resan (se även SRF:s villkor 1.2.6). Om namnet inte stämmer är resenären ansvarig att meddela arrangören (kan t ex bli aktuellt efter giftermål). Resenär är ansvarig för de ev. kostnader som uppkommer med anledning av rättelse av namn eller namnbyte (kan även gälla kostnad för flygbiljetter). Med färdhandlingarna för resp. resa medföljer oftast en deltagarlista i vilken resenärernas namn anges (för- och efternamn). Namn i sådana listor anges och stavas som i bokningsbekräftelsen

1.3 Bokningsbekräftelse

Bokningsbekräftelse via mejl

Om du har angivit en mejladress när du gjorde din bokning, skickas bokningsbekräftelsen endast via mejl till den angivna mejladressen. En bekräftelse på inbetalning skickas till din e-post innan avresa. Om du betalar din resa via internetbank ange enbart OCR nr.

Bokningsbekräftelse per post

Om du väljer att få bokningsbekräftelsen hemskickad, får du två inbetalningskort. Det ena gäller slutlikviden. Det andra gäller anmälningsavgiften (500 SEK/person)Du kan du betala din resa med medföljande inbetalningskort, Giro eller via internetbanken(ange enbart OCR-nr).

Post eller bankkvitto gäller som bekräftelse på betalning. Ingen bekräftelse på inbetalning kommer innan avresa.

2. Anmälningsavgift

* Vid anmälan till de flesta resorna utsändes faktura/bekräftelse med en anmälnings avi, denna betalas inom 10 dagar. Polenupplevelsers anmälningsavgift är 500:– per person. Anmälningsavgiften avdrages från slutlikviden vid slutbetalning. Slutlikvid betalas senast 30 dagar innan avresa.

3. Avbokning/avbokningskostnader

Avbeställning av resan skall ske snarast möjligt via telefonkontakt med våra försäljare. Av säkerhetsskäl accepteras inga avbeställningar via mail.  

För flygbiljetter, flygpaketresor, hotellpaket, och/eller andra bokningar som har särskilda villkor debiteras kunden 100% av resans kostnad i samband med avbeställning. Skatter och avgifter för flyg återbetalas aldrig.

Undantaget är ifall kunden har tecknat avbeställningsskydd via hemförsäkring eller på ett annat sätt, då gäller villkor för avbeställning hos respektive försäkringsgivare.

 3.1 Avbeställningskostnader 

Avbokning skall ha inkommit till vårt kontor under vår kontorstid

1. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan, avdrages en expeditionsavgift på 500: per person, oftast är det  anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

2. Sker avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 15 dagar före avresa avdras anmälningsavgiften plus 15 % av resans pris.

3. Sker avbeställning senare än 14 dagar men tidigare 7 dagar före avresa, avdras anmälnings avgift plus 50 % av resans totalpris.

4. Sker avbeställningen senare än 7 dagar före avresan eller sker ingen avbeställning och resenären ej infinner sig på rätt plats och tid for avresan, äger Polenupplevelser rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

Om du avbokar resan och ännu inte hunnit betala resan debiteras du i efterskott.

4. Ändringar

Om avtalet ändras av resenären, och som innebär ändring av destination, avreseort, resesätt, avresedag, reslängd är att betrakta som avbeställning och nybeställning. Ombokningsavgift uttages enligt gällande avbeställningsvillkor. Då resenärer beställt gemensam inkvartering i rum/hytt och del av ressällskapet avbeställer, ska kvarstående resenär/resenärer betala enkelrumstillägg enligt prislista för respektive resa. Återbetalning av eventuellt överskjutande belopp vid avbeställning sker alltid till huvudresenär. Huvudresenär är den person som bokar resan och  därmed ingår avtal med Polenupplevelser. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring av resan måste således göra detta via huvudresenären som ni gjort.

Vid ändring i bokning  före avresa (beroende på resa) tillkommer ändringsavgift 500 kr/person. Om ändringen innebär ändring av flyg, hotell eller annat som innebär att resans pris blir högre tillkommer även denna kostnad.

5. Betalning

Slutbetalning för resan skall vara Polenupplevelser tillhanda senast 30 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar. Resterande belopp skall sedan vara Polenupplevelser tillhanda senast 30 dagar innan avresa.Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall den totala summan betalas omgående.Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas ej ut.
Om du betalar din resa via internetbank ange enbart OCR nr.

Alla uppgifter för inbetalningar hittar du här

6. Reseförsäkring

Kontrollera att Er hemförsäkring har ett fullgott reseskydd innan Ni reser. Glöm inte att ta kontakt med Försäkringskassan för att få intyget som visar att Ni är sjukförsäkrade i Sverige.

7. Polenupplevelsers ändringar och inställande av paketresa

Vi reserverar oss för inställd om minsta antal resenärer som krävs för att en resa ska genomföras senast 14 dagar före avresedatum för paketresor med buss.Arrangören eftersträvar att i det fall en resa inte kan genomföras informera inbokad resenär i god tid före avresa.  

8. Prisändringar:

Priserna i detta program är beräknade efter valutakurser, momssatser, fordonsbränsle och kostnader för allmänna transportmedel som gällde 2019-01-01. Polenupplevelser förbinder sig rätten att höja angivna priser vid förändringar av dessa. Vi reserverar oss även för ändringar som kan uppkomma efter tryckning av reseprogrammet eller genom force majeure (katastrof, strejk, upplopp, krigshandlingar, nya momspålagor eller dylikt).

9. Bra att veta för bussresenärer:

Bagage: Ta ej med mer bagage per person än att ni far plats med det i en resväska av normal storlek. Varje resenär är alltid ansvarig för sitt bagage, även om det skulle ingå bagageservice på hotellet.

Enkelrum: I grundpriset ingår alltid del i dubbelrum/hytt vid färja. Vill man bo enkelrum betalat man ett enkelrumstillägg/enkelhyttillägg  (Se faktaruta for respektive resa).

Kvarglömda effekter: Kvarglömda effekter skall delges oss så snabb som möjligt efter resans hemkomst.
Expeditionsavgift på 100:- + porto uttages.

Pass: På samtliga utlandsresor måste giltigt pass medföras. Kontrollera passets giltighets-datum i god tid innan avresan. Icke svensk medborgare, tar själva ansvar for eventuella visum som gäller för andra länder.

Reseledare
Våra bussresor resor leds av kunniga reseledare. De står till resenärens förfogande under vistelsen på hotellet.

Speciell diet: Gäster med krav / önskemål om speciell diet såsom glutenintolerans, diabetiker m.m.måste meddela detta vid bokningstillfället.

Gäster med eventuella handikapp bör meddela oss detta vid inbokningen för att vi skall kunna hjälpa till / avråda från icke lämpliga resmål ur handikappsynpunkt. Vet Ni med Er att Ni har svårt att klara Er utan hjälp, be en god vän eller släkting följa med på resan. Våra reseledare och chaufförer finns till för alla resenärer och kan därför inte ägna sig speciellt åt en person.

Valuta: Med bokningsbekräftelsen far Ni information om valutor Ni behöver ha med Er på resan.

Transfer / gäller ej bussresor  Gällande resor där vi bokar transfer från färjeläget - hotellet eller flyg – hotellet, betalas det direkt på plats i Polen. Transfer betalas i förskott för tur- och retur resa direkt till chauffören. Transfer ingår ej i våra priser.

Önskemål: Vissa gäster har speciella önskemål om att få bo i rum med viss läge eller rum intill resesällskap. Vi kan ta emot sådana önskemål och vidarebefordra dem till hotellen. Vi kan dock inte lämna någon garanti eller förhandsbesked om önskemålen uppfylls. Önskemål är ej att förväxla med krav / löfte.

10.Anmärkningar/reklamation

Alla eventuella anmärkningar gällande din resa skall framföras till oss direkt på plats för att ge resebyrån möjlighet att omedelbart åtgärda eventuella brister, telnr dagtid ; 9.00.-17.00   0046 500 418120 , jour tel.  0046 511 819 58. Vi godkänner inga klagomål efter hemkomsten, om ni har inte anmäld brister på plats.

Vid fel i de avtalade tjänsterna ska resenären omgående efter att han/hon/hen/ märkt eller borde ha märkt felet reklamera till researrangören dennes representant eller till den underleverantör som felet angår för att ge arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet. 

10.1. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig eller bildform av arrangören eller dennes underleverantör på plats. 

10.2. Resenären får inte åberopa fel om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan. 

10.3. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören. 

10.4. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än 14 dagar från den tidpunkt då resenären märkte eller borde ha märkt felet anses resenären ha mist rätten att åberopa felet. 

11.Särskilda resevillkor för bokning av flyg

Polenupplevelser förmedlar endast flygbiljetterna och kan inte ställas till ansvar för eventuella tidtabellsändringar och inställda flyg, denna diskussion löses med flygbolaget direkt. Priser och Flygskatter Bokningen är bindande och detta sker direkt vid bokningstillfället Vad gäller för ombokning/avbokning av resan?

Flygbiljetter är personliga och går inte att överlåtas till någon annan än den som står i biljetten. Flygbiljetterna är varken omboknings- eller återbetalningsbara. Om du vill ändra avresedag, avreseort, eller reslängd måste du avboka din första resa och boka en helt ny.

12.Särskilda resevillkor för bokning av Stena Line båtbiljetter

Regler i samband med avbokning

Economy

Flexi

Premium

Avbokning tidigare än 14 dagar före avresa.

Ingen åter-betalning.

100% åter-betalning.

100% återbetalning.

Avbokning 13 dagar till 24 timmar innan avresa

Ingen åter-betalning.

75% åter-betalning.

100% återbetalning.

Avbokning senare än 24 timmar innan avgång.

Ingen åter-betalning.

Ingen åter-betalning.

Avbokning senast 
2 timmar före 
avresa = 100% återbetalning. 
Vid senare avbokning ingen återbetalning.

Observera att återbetalning enligt ovanstående regler endast sker i de fall bokningen blivit regelrätt avbokad. Ej utnyttjade biljetter som ej avbokats berättigar ej till någon återbetalning.

Särskilda resevillkor för resenärer med Unity Line

Samtliga priser är i SEK och per person. 
För barn gäller särskild tariff, liksom för extrabädd, och lyxhytt. Priser lämnas på begäran.
Hotellövernattning måste ske i direkt anslutning till färjeresan.
Vi reserverar oss för valutaförändringar samt tryckfel i prislistan och broschyren. Bokningen är bindande så snart den bekräftas muntligt eller skriftligt. Resan skall betalas senast 30 dagar före avresan
Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall den totala summan betalas omgående.
Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven/avtalad tid betraktar vi bokningen som annullerat enligt avbeställningsregler.
Transfer
Anslutningsbussen till/från Szczecin ingår inte i paketarrangemanget. Unity Line Filial och dess återförsäljare hjälper till med bokning av plats på anslutningsbuss, men för resan med denna ansvarar vare sig Unity Line Ltd eller dess återförsäljare, då den inte ingår i paketarrangemanget. Bokning av anslutningsbuss skall ske samtidigt med bokning av paketarrangemanget.
Betalning för resan med anslutningsbuss göres på plats direkt till bussens chaufför i polsk valuta. Eventuella reklamationer skall göras omgående såväl direkt till bussens chaufför som skriftligen till bussföretaget Emilbus,
ul.Wybrzeze Wladyslawa IV 18A, 72-600 Swinoujscie, tel: +48 91 321 31 00 eller +48 601 779 082, e-post: biuro@emilbus.com.pl

Avbeställningsregler för resenärer med Unity Line:
30 - 14 dagar före avresa - 50% av totala kostnaden.

Mindre än 14 dagar före avresa - 100% av totala kostnaden. 

Incheckning ombord i Ystad och i Swinoujscie senast 60 min före avgång.
Färdhandlingar avhämtas avresedagen, resenärer med personbilar i check in för fordon och gående i biljettkassan på terminalen.

Pass eller internationellt ID-kort är obligatorisk, körkort gäller ej.

 13.Allmän information om resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det betyder att om resan blir avbruten eller inställd, p g a att arrangören går i konkurs eller inställer betalningarna, utbetalas ersättning ur resegarantin. En paketresa omfattar inkvartering och transporter eller någon av dessa tjänster i kombination med en tilläggstjänst. Resan skall vara längre än 24 timmar och inbegripa övernattning. Paketresan skall säljas till ett helhetspris eller till separata priser som är knutna till varandra. Resegarantilagen omfattar även resor som arrangeras av en paketresearrangör men där resan endast består av transporten, endast flygresa. Förutsättningen är att du reser med samma transport och till samma resmål som arrangörens paketresor. Vid köp av endast inkvartering på resmål gäller inte resegarantilagen. Ansökan om ersättning ska ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits

14.  Pass, visum :

Resenären ansvarar för att inneha giltigt pass redan vid bokningstillfället. Det är även resenärens ansvar att inneha visum till slutdestination samt eventuella visum vid mellanlandningar. Resenären är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter. Det är viktigt att resenären kontrollerar att pass, visum och transitvisum uppfyller både ländernas och flygbolagens krav. Polenresor rekommenderar att passet alltid ska medtas på samtliga resor.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor

Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

 Personuppgifter

Genom att handla hos oss eller genom att prenumerera på Polenupplevelser AB nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna genomföra en transaktion som t.ex.

  • att kontrollera att köparen är den han/hon utger sig för att vara;

  • att hjälpa dig med efterköpsservice;

  • att erbjuda dig nya tjänster och produkter om du så önskar;

  • nyhetsbrev;

  • uppgifter till samarbetspartner i den mån detta erfordras, t.ex. att lämna passagerarnamn till flygbolaget vid bokning av flygbiljett eller kreditkortsuppgifter till kortföretag för att kunna genomföra betalning.

Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 www.polenupplevelser.se
www.polenupplevelser.com

boka@polenupplevelser.com
tel. 0500- 41 81 20

Polenupplevelser  har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollieget

Resegarantilagen
gäller från den 1 augusti 2018 och innebär att företag som erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang till försäljning ska ställa resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida där man också kan kontrollera om företaget ställt garanti.