Det går att söka bidrag för rehabilitering.

Det finns flera vägar att gå för dig som vill ansöka om ersättning för planerad vård/rehabilitering i ett annat EES-land eller Schweiz:

Förhandsbesked från försäkringskassan om ersättning för vård i annat EU-land.

  • Försäkringskassan ersätter i de flesta fall kostnaden för internationell vård (rehabilitering) i efterhand. Gäller oavsett ålder, diagnos/skada etc. Du måste däremot ha rätt till att få vård/rehab där du bor.
  • Boka tid med din läkare och be om ett läkarintyg som beskriver ditt behov av rehabilitering. 
  • Ta fram journalanteckningar som beskriver din diagnos/skada och tidigare vård/rehab, från 1177-mina vårdkontakter.
  • Vi är behjälpliga vid ansökan och tillhandahåller de dokument som du behöver. 
  • Tillsammans upprättar vi en preliminär rehabplan som ska bifogas ansökan.
  • Du får ett förhandsbesked om vilka kostnader som ersätts. Försäkringskassans handläggningstid är ca. 3 månader. Var ute i god tid!

Klicka på länken till:

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/jYoxDsIwEATfQuHaRnR0EeID0ERpTht8gIVzts4X8338BKrRaMYvfvaLoKcXLBVBHj5_H9u5wt7ueJpcuBQxFrtf6catFmmpswtVU4dV1uaCcgNBVzZQsz2ygjhnVnqCOjTSbmXLkDjmOjiG-G_w9TMdfrwjd2Y!/

 

Landstingen kan inte alltid bevilja skattefinansierad rehabilitering. Det har tyvärr blivit vanligare att allt fler tvingas att själva finansiera sin rehabilitering.

Det finns möjligheter att få hjälp med att finansiera sin rehabilitering genom att söka bidrag från olika fonder och Stiftelser.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna.

Klicka på länken till: Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Så här söker du i stiftelsedatabasen

Välj om du vill söka inom alla län eller om du vill söka inom ett visst län. Du kan även avgränsa sökningen till viss kommun inom det län du söker på.

Välj om du vill söka på ändamålet exempelvis ”Rehabilitering” eller om du vill söka efter en viss stiftelses namn.

Skriv i rutan ”söktext” in det ord eller del av ord du vill söka på. Du kan skriva in och söka på flera ord samtidigt. Gör endast ett mellanslag mellan sökorden.

Klicka på ”sök” eller använd snabbkommandot (alt + s). Du får då fram en lista med alla stiftelser, inom det område du valt att söka på, som har det ord du sökt på antingen i sitt ändamål eller i sitt namn

Ni kan även söka bidrag från Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka
Sjöängsvägen 2, 19272 Sollentuna
Tel:  08 720 30 81 (mån - tor 13 00 - 1600)
Epost: info@curo.nu
Webb: www.curo.nu

http://www.curo.nu/index.php/bidrag/rehabilitering